Myslivecká společnost MATRIX a.s.

Myslivecká společnost MATRIX a.s. Třebešov vznikla přeměnou z Mysliveckého sdružení Třebešov. Celková výměra honitby Třebešov Libel, jejímž uživatelem je MATRIX a.s., je 634 ha, z čehož bažantnice Třebešov činí 409 ha. Z celkové výměry honební plochy je 589 ha zemědělská půda, 15 ha lesní půda, 7 ha vodní plocha a 22 ha ostatní pozemky.

Aktivity, kterými se MS MATRIX a.s. a její členové zabývají, jsou zejména potřebné práce vedoucí ke zvelebení honitby a zvýšení její úživnosti. Do toho se řadí úprava ovocných alejí, vysazování nových stromů, výsadba topinambur, přikrmování zvěře v dobách nouze či plnění ozdravných programů zvěře. Každoročně vypouštějí do revíru 20 párů koroptví a na rybníce, kde chovají ryby, pořádají dvakrát do roka rybářské závody. Pořádají hony na drobnou zvěř ve Svatohubertské bažantnici Třebešov. Hony jsou vedeny dle tradic myslivosti s dodržováním všech etických i tradičně mysliveckých zásad. Jsou velice oblíbené a mnoho přátel se rádo vrací prožít krásné chvíle při lovu v Svatohubertské bažantnici. Mezi další činnosti, kterým se členové věnují, patří například vypouštění bažantů do honitby. Účastní se průběžných odlovů zvěře spárkaté a drobné. Udržují a rozvíjejí přátelské vztahy s ostatními mysliveckými sdruženími a společnostmi. Již tradičně spolupořádají myslivecký den na střelnici v Česticích a účastní se loveckých akcí okolních mysliveckých společností i loveckých akcí ve vzdálenějších koutech nejen České republiky. Také vychovávají další lovecky upotřebitelné psi, kteří se s nimi účastní honů. MS MATRIX a.s. také navázala spolupráci s Českou lesnickou akademií v Trutnově a Mendelovou univerzitou v Brně a zajišťuje odborné myslivecké praxe pro jejich studenty.

Členové Myslivecké společnosti MATRIX a.s. se účastní i akcí, které pořádá Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu. Zatím poslední akce, které se naši členové účastnili, byly 19. Svatohubertské slavnosti na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou dne 6.10.2012.

Řád svatého Huberta navazuje na více jak třistaletou tradici, kdy dne 3. listopadu 1695 byl založen Františkem Antonínem hrabětem Sporckem, který se stal prvním velmistrem a který v regulích Řádu jedinečně spojil myšlenky novodobé myslivosti a humanismu, které poznal při svých cestách po Evropě. „Řád byl zřízen za tím účelem, aby ti, kteří budou do Řádu přijati, byli odvráceni od různých marnivých a záludných skutků a oddávali se raději nevinné a ušlechtilé myslivosti…“. Novodobý Řád se plně hlásí k návaznosti na poslání původního Řádu. Jeho činnost lze rozdělit do dvou okruhů. Na činnosti věnující se zachovávání a podpoře ušlechtilých mysliveckých tradic a na činnost charitativní, směřující nejen na podporu svých členů, ale i ve prospěch památek svázaných s posláním Řádu a odkazem jeho zakladatele.

Více informací o činnosti Řádu svatého Huberta naleznete na www.radsvatehohuberta.cz.

Veškerou svou činnost provozuje MS MATRIX a.s. v souladu s příslušným platným zákonem o myslivosti.

Ing. Libor Burian

generální ředitel MATRIX a.s.

matrix@matrix-as.cz; +420 494 384 593

Pavel Grund
Myslivecký hospodář

pavel.grund@matrix-as.cz; +420 775 713 332